Maximale waarde uit interne audits halen, dat kan

Interne audits zijn verplicht bij elk managementsysteem voor gezond en veilig werken, kwaliteit of milieu. Deze audits uitvoeren is moeilijker dan we denken en de resultaten zijn dikwijls eerder beperkt dan positief. Dat kan beter.

Maximale waarde uit interne audits halen, dat kan

Wel roepen interne audits veel weerstand op. Medewerkers ervaren ze als tijdsverlies, bureaucratiserend en controlerend, en deze perceptie klopt jammer genoeg maar al te vaak.

Interne audits werken niet altijd goed

Waarom voeren we interne audits gezond en veilig werken uit? Allereerst om ons te verbeteren. En ook om te weten of ons managementsysteem werkt. We kijken hoe de interne processen verlopen en hoe we die kunnen verbeteren. Althans, dat is de theorie. De praktijk wijst uit dat interne audits moeilijk liggen en niet altijd goed werken. Medewerkers zien de audits als een vorm van controle en de auditors als politieagenten.

Dat kan anders

In het boek Maximale waarden halen uit interne audits toont Jan Dillen aan dat het anders kan. Dat interne audits meerwaarde hebben, ook zonder dikke auditrapporten, uitgebreide auditprogramma’s en ingewikkelde opleidingen. Hij laat zien we audits kunnen uitvoeren waarin risico's en kansen centraal staan. Auditoren worden ‘consultants’ die veranderingen voorstellen én opvolgen. Resilience en een goede organisatiecultuur zijn hierbij belangrijk.

Interne audits zijn een krachtig verbeterinstrument

Interne audits zijn een gegeven in de veiligheidskunde. Organisaties doen interne audits om na te gaan of de veiligheidsprocedures en -instructies worden nageleefd. En natuurlijk worden ze gebruikt om te verbeteren. Want audits zijn een krachtig verbeterinstrument, zo is de algemene opinie. Interne en externe audits gezond en veilig werken zullen het niveau van veiligheid en gezondheid verhogen. Bovendien zorgen ze voor veiliger en meer gezonder werkomstandigheden en dus ook voor minder ongevallen op het werk.

Interne audits en compliance

Maar is dit in werkelijkheid zo? Worden de veiligheids- en gezondheidsaudits wel op een goede manier uitgevoerd? Geven zij veel of juist weinig mogelijkheden om te verbeteren? Zijn interne veiligheids- en gezondheidsaudits niet te veel gericht op naleving of compliance? Dit laatste is toch wel belangrijk, want een te grote nadruk op naleving en compliance is een vrij beperkte scope, is saai, is wat politieachtig en controlerend en daardoor eerder frustrerend.

Het risicogebaseerd auditproces

Dan is er ook nog het risicogebaseerd auditproces. Hoe kun je de risicogebaseerde aanpak bij interne audits toepassen in de organisatie? Kijk je naar de risico’s op de werkplek of naar de risico’s van de processen, zoals het aankoopproces? Gaat het over het intern auditeren van de risicofunctie? Of is het dat allemaal niet echt en gaat het over het opzetten van de interne audit-planning? En als het intern auditeren gaat over het opzetten van een risicogebaseerde interne auditplanning, hoe kun je dat dan doen?

Value added audits

Allemaal vragen die in het nieuwe boek van Jan Dillen aan de orde komen. Naast de risicogebaseerde audit vragen organisaties bovendien meer en meer naar value added audits. Dat wil zeggen dat de interne audits moeten helpen bij het aanbrengen van verbeteringen, bij het bereiken van de organisatiedoelstellingen en bij het meer beheersen van de risico’s en kansen. Het auditpad wordt bij de risicogebaseerde audit gekozen op basis van de prioriteiten van organisatie. Denk aan bepaalde kritische procesindicatoren (KPI’s), wanneer er sprake is van een lage betrokkenheid in bepaalde afdelingen bij bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Of het geven van een korte presentatie over een veiligheidsonderwerp (toolboxmeetings).

Maar denk bijvoorbeeld ook aan achterstanden in werkplekinspecties of interne audits, compliancy met de (veiligheids)wetgeving en het omgaan met contractoren en/of (onder)aannemers. Daarnaast kun je met value added audits komen tot een integratie met andere managementsystemen, zoals kwaliteit of milieu.

Het intern auditproces verbeteren

Het is dus de vraag of de interne audits wel voldoende meerwaarde bieden voor de organisatie. En als dat niet zo is, dan kun je dat intern auditproces in je organisatie verbeteren. Jan Dillen vertelt in zijn nieuwe boek hoe dat werkt.

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel, nummer 14 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo nummer 5 (2023) is verschenen. Thema van dit nummer is Trends in arbo, wat brengt 2024 ons?

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel, nummer 13 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Trends in arbo voor arbeids- en organisatiedeskundigen in 2024

Trends in arbo voor arbeids- en organisatiedeskundigen in 2024

Wat zijn trends en ontwikkelingen die volgend jaar hun stempel kunnen drukken op het werk van de arbeids- en organisatiedeskundige? BA&O-voorzitter...

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Hoe kies je als werkgever een BHV-trainer? Zoek op Google, en de aanbieders verdringen zich tot ver beneden je beeldscherm. Toch kun je een rationele...

Kritisch kijken en meer discussiëren 

Kritisch kijken en meer discussiëren

Veiligheidskundigen nemen preventiemaatregelen voor veiliger werken te snel voor waar of nuttig aan. Zij moeten leren om kritischer te kijken naar...

Vallen van lage hoogte groot risico

Vallen van lage hoogte groot risico

Vallen van hoogte is nog altijd één van de belangrijkste oorzaken van ongevallen in de bouw. Maar vergis je niet, het grootste valgevaar zit niet op...

Vooral jonge werknemers ervaren gemak van nieuwe technologie

Vooral jonge werknemers ervaren gemak van nieuwe technologie

Bijna de helft van alle werknemers die werken met nieuwe technologie vindt dat hun werk daardoor gemakkelijker wordt. Vooral jonge werknemers ervaren...