Veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk

Op de werkvloer ontstaan steeds vaker onveilige situaties doordat de aandacht voor het veilig laten werken van personeel verslapt. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een open brief aan werkgeversorganisaties, die ook op de site van de netwerkorganisatie van 3000 veiligheidsexperts is verschenen.

Veiligheidsexperts zien meer gevaarlijke situaties op werk

Er zijn te weinig veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in met name het Nederlandse mkb bedrijfsleven, stelt de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde (NVVK) in een Open brief. De kennisorganisatie beklemtoont dat arbeidsvoorwaarden structureel worden geschonden, waardoor organisaties te vaak onder druk staan, zodat arbeidsuitval voortdurend op de loer ligt. De arbeidsveiligheid binnen duizenden bedrijven is hierdoor in gevaar.

Vooral in het mkb

“Het tekort aan veiligheidskundigen doet zich vooral voelen in het mkb”, aldus NVVK-voorzitter Rob van Houten. “Grote organisaties zijn doorgaans in staat om een hecht team van ‘Health Safety and Environment’ (HSE)-professionals in dienst te hebben en houden. In het mkb is dit vaak níet het geval, mede vanwege de krappe arbeidsmarkt en het nijpende tekort aan veiligheidskundigen.”

De gevolgen kunnen ingrijpend zijn. Van Houten: “Alle bedrijven in Nederland merken een sterk toegenomen regeldruk, voortkomend uit o.a. strengere en snel veranderende milieu- en arbowetgeving. Om deze complexiteit te her- en erkennen en managen is de aanwezigheid van veiligheidskundig gekwalificeerde professionals in vrijwel elke organisatie tegenwoordig een must. Ook in het mkb.”

Vaker overtredingen van arbo- en milieuregelgeving

Dit wordt op afzienbare termijn een groot managementprobleem voor ondernemingen, vooral in sectoren waar veel gezondheids- en veiligheidsvoorwaarden binnen werkprocessen gelden – denk o.a. aan: transport, chemie, bouw en maakindustrie, aldus de NVVK. Doordat organisaties minder in staat zijn om risico’s op een juiste manier in te schatten, te voorkomen en te mitigeren, krijgen zij vaker te maken met onwerkbare situaties en overtredingen van arbo- en milieuregelgeving. Het onvoldoende kunnen managen van risico’s die de bedrijfscontinuïteit in gevaar brengen, kan zelfs leiden tot ernstige veiligheidsincidenten, zo waarschuwt de vereniging.

Harmen Dijkman maakt dit als NVVK-lid en QHSE-manager bij meerdere bedrijven dagelijks mee: “Onze economie maakt momenteel grote veranderingen door. Nieuwe en nog weinig gereguleerde activiteiten steken de kop op, en ontwikkelingen als digitalisering en verduurzaming hebben invloed op arbeidsveiligheid. Juist in deze situatie mag de aandacht voor veilige en gezonde werkomstandigheden niet verslappen. Maar tegelijkertijd stellen wij vast dat bij minder dan de helft van de mkb-bedrijven de bedrijfsrisico’s met een professionele inventarisatie in kaart zijn gebracht, en dat de kosten voor letselschade de afgelopen jaren honderden miljoenen euro’s bedroegen. Dat kan niet blijven voortduren.”

Oproep om veiligheid op de werkvloer prioriteit te geven

Van Houten: “De NVVK roept alle betrokken partijen - werkgevers, sectororganisaties, opleidingsinstituten én de overheid - op om nú de veiligheid op de werkvloer de prioriteit te geven die het verdient, en méér aandacht te besteden aan de essentiële rol die veiligheidskundigen binnen organisaties spelen. Met het oog op een arbeidsveilige toekomst moeten we nú gezamenlijk vol inzetten op de opleiding van gekwalificeerde veiligheidskundigen.”

> Lees hier de open brief

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel - nummer 14 2023

Arbo Actueel, nummer 14 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo - Nummer 5 - 2023

Vakblad Arbo nummer 5 (2023) is verschenen. Thema van dit nummer is Trends in arbo, wat brengt 2024 ons?

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel - nummer 13 2023

Arbo Actueel, nummer 13 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Deze 3 vragen stel je bij het kiezen van een BHV-trainer

Hoe kies je als werkgever een BHV-trainer? Zoek op Google, en de aanbieders verdringen zich tot ver beneden je beeldscherm. Toch kun je een rationele...

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel - nummer 12 2023

Arbo Actueel, nummer 12 (2023) is verschenen, met actuele berichtgeving over arbeidsomstandigheden en veiligheid.

Het gevaar van CE-markering

Het gevaar van CE-markering

Risico is meer dan je op het eerste oog denkt. Carsten Busch verhaalt op humoristische wijze over de zin en onzin van CE-markering en de risico's die...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 5 is verschenen

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je over de overgang en werk, vallen van lage hoogte...

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Dit kan echt niet. Met een vuisthamer asbestmateriaal kapot slaan

Geen maatregelen nemen om valgevaar te voorkomen en zonder adembeschermingsmiddelen asbest verwijderen. Deze asbestsaneerder maakt er een potje van....