Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Op 18 april 2024 is het de Dag van de Preventie. Deze dag staat in het teken van het belang van preventie - het voorkomen van ziekte en het beschermen en bevorderen van de gezondheid. Altijd goed om met enige regelmaat bij stil te staan.

Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Als het goed is, sta je dagelijks stil bij veilig en gezond werken. Maar draag je dit ook uit onder alle werknemers? Deze Dag van de Preventie is misschien een goed moment om weer eens wat extra aandacht te besteden aan het onderwerp.

Op arbo-online is veel informatie te vinden over verschillende vormen van preventie. Van het voorkomen van gezondheidsproblemen door werk en beroepsziekten tot het voorkomen van onveilig werken en arbeidsongevallen. We hebben hier enkele van die artikelen voor je op een rij gezet.

Gezonde werkomgeving

Veel organisaties helpen hun werknemers om gezond te leven met gezondheidsbevordering op het werk. Denk aan de bekende fruitmand op de werkplek of een abonnement op de sportschool. Helaas gebruiken lang niet alle werknemers de vele opties die ze krijgen aangeboden. Daarin speelt de werkomgeving een belangrijke rol.

Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) vormt de basis van het arbobeleid van een organisatie. Een RI&E helpt om risico’s in kaart te brengen en die risico’s aan te pakken met de juiste maatregelen.

Ziekteverzuimregistratie

Een goede verzuimregistratie helpt bij het analyseren en bestrijden van ziekteverzuim. Met behulp van een verzuimregistratiesysteem kun je bijvoorbeeld zien of er bij een bepaalde afdeling of groep werknemers meer of vaker verzuim is dan elders. Daarmee kun je kijken naar de oorzaken en wat daaraan te doen valt.

Aanmoedigen gezonde levensstijl

Fitnessabonnementen, groente en fruit tijdens de bedrijfslunch. Gezond gedrag op het werk bevorderen, wat kun je zoal doen?

Voorkomen van incidenten en ongevallen

De werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Daarmee voorkom je bedrijfsongevallen. Gebeuren die toch, hoe zit het dan met de aansprakelijkheid?

Voorkomen van beroepsziekten

Om de risico's op beroepsziekten door bijvoorbeeld fysieke belasting of biologische agentia te beheersen, zijn maatregelen mogelijk op verschillende niveaus.

Preventie van te hoge werkdruk en burn-out

Werkdruk, burn-out, werkstress, overspannenheid, ze vallen allemaal in de categorie psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Werkgevers zijn wettelijk verplicht om PSA te voorkomen of minstens te beheersen.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is erop gericht medewerkers hun hele loopbaan gezond en met plezier aan het werk te houden. Niet alleen oudere medewerkers, maar medewerkers van alle leeftijden. Want duurzaam inzetbare medewerkers zijn flexibeler, gezonder en verzuimen minder.

Redacteur Monique schrijft al jarenlang over allerlei zaken die te maken hebben met arbo, jurisprudentie en security management.

Ruim 1 op 10 werknemers ervaart discriminatie op werk

Ruim 1 op 10 werknemers ervaart discriminatie op werk

Van alle werknemers in 2023 gaf 11% aan zich in 2022 op een of meer gronden gediscrimineerd te hebben gevoeld op het werk. Dit blijkt uit de nieuwste...

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Goede verzuimbegeleiding begint bij open en veilige werksfeer

Welke rol hebben preventiemedewerker, HR-medewerker, leidinggevende en directie bij verzuimbegeleiding? HR manager Stephanie Lasschuijt legt het uit....

Risico's prioriteren 

Risico's prioriteren

Mede dankzij alle wet- en regelgeving, toezicht en handhaving eist brand relatief weinig dodelijke slachtoffers. Iets wat beslist niet geldt voor...

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Kom jij ook naar de Arbo Actualiteitendag?

Op 28 mei is het weer zover: de Arbo Actualiteitendag. Experts nemen in 4 masterclasses de belangrijkste arbogerelateerde actualiteiten met je door...

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Verschenen: Praktijkblad Veiligheid & Preventie - Nummer 2 - mei 2024

Het nieuwe nummer van het Praktijkblad Veiligheid & Preventie is verschenen. In dit nummer lees je onder meer over het opstellen van een goed...

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Praktijkblad Veiligheid & Preventie - nummer 2 - mei 2024

Het Praktijkblad Veiligheid & Preventie nummer 2 van mei 2024 is verschenen.

In 3 stappen naar een warm leerklimaat 

In 3 stappen naar een warm leerklimaat

Een warm leerklimaat en inclusief leren zijn voorwaarden voor succesvol leren in het werk. Hoe zorgen we voor een gezond en veilig werkklimaat waar...

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje 

Veiligheidsinstructies, niet zomaar een documentje

Hoe leer je? Voor een snel antwoord op die vraag stel ik mensen vaak deze vraag: 'Als je een nieuwe smartphone hebt gekocht, wat doe je dan? Eerst de...