Veilig werken met gevaarlijke stoffen in het kort

Er zijn meer dan een miljoen chemische stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens. Werken met deze gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Hoe kunnen we gevaarlijke stoffen herkennen en welke risico's zijn er? En vooral: hoe kunnen we veilig werken met gevaarlijke stoffen?