U mag trots zijn

Wie had dat een jaar geleden gedacht. Dat we nog steeds de werkvloer niet op kunnen zonder allerlei restricties. Kortom: dat we nog steeds in het nieuwe 'normaal' zitten.

U mag trots zijn

Terugblikkend heeft deze coronaperiode van de arbofunctionaris veel gevraagd. U moest van het ene op het andere moment de overheidsrichtlijnen vertalen naar de werkvloer. Er deden zich plots allerlei nieuwe arbovraagstukken voor. Van zoomvergaderingen tot je handen kapot wassen. En van thuiswerkers met coronastress tot BHV in lege kantoortuinen en tijdens ploegendiensten. Maar ook van welke soorten mondkapjes tot en met de ventilatie.

> LEES OOK: Het is tijd om te sleutelen aan RI&E en PvA

De arbofunctionaris in de lead

Centraal stond de vraag: hoe maak je de verschillende werkplekken coronaproof? Nieuwe organisatorische en technische maatregelen waren nodig en daarbij was u in de lead. Voor velen van u was dat vooral in het begin vrij stressvol. Want maakt u wel de juiste keuzes? De maatregelen moeten ook uitvoerbaar zijn.

> LEES OOK: Veerkrachtig leiderschap in coronatijd – 5 tips

Zelfde procedure, andere dynamiek

En nog steeds staat u regelmatig voor verrassingen. Het ombuigen van de wisselende adviezen van het RIVM naar lokale condities kost creativiteit en tijd. Toch is de aanpak van COVID-19 in de praktijk niet anders dan anders. Het is immers een risico, en daar hebben arbofunctionarissen een procedure voor: RI&E, TRA, arbeidshygiënische strategie, plan van aanpak. Het komt ons bekend voor. Maar toch is de dynamiek anders. Steeds doen zich weer nieuwe situaties voor waarop u moet reageren met praktische oplossingen. U moet anticiperen en blijven overleggen met belanghebbenden. Voor de gekozen oplossingen moet ook nog eens voldoende draagvlak bestaan. En dat terwijl de overlegstructuren in deze tijd toch echt anders zijn.

Door al dat thuiswerken is aansluiting vinden met medewerkers veel moeilijker. Zo beïnvloedt corona bij velen van u nog steeds de dagelijkse gang van zaken.

> LEES OOK: Arbo en thuiswerken: alles wat je moet weten als arboprofessional

Door COVID-19 is er ineens veel aandacht voor arbo”

Corona als stok achter de deur

Maar ondanks alle corona-ellende zijn er ook winstpunten. COVID-19 was en is nieuw en daardoor is er ineens veel aandacht voor arbo. Menig arbofunctionaris heeft zijn collega's laten zien dat hij creatief en doortastend kan zijn. U blijkt in staat te zijn om digitaal contact te houden. Samenwerking komt veel beter van de grond, zo laten onze interviews met arboprofessionals op arbo-online.nl zien. Tussen professionals onderling, met het management, het MT, de or en met de medewerkers.

Ook op macroniveau delen de deskundigen hun kennis, met bijvoorbeeld de Kennisnieuwsbrief COVID-19. Allemaal zaken die door de coronastok-achter-de-deur zijn ontstaan. Hopelijk lukt het om deze positieve kanten vast te houden. Voorlopig mag menig arboprofessional best trots zijn op wat er is bereikt!

Jacqueline Joosten | hoofdredacteur Vakblad Arbo

Lees meer over