Is de RI&E een diagnose door ondeskundigen?

Iedereen mag een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren. Al dan niet met behulp van zogeheten RI&E-instrumenten. Maar is dit nu wel een goed uitgangspunt, vraagt Wim van Alphen zich af.

Is de RI&E een diagnose door ondeskundigen?

Voor het uitvoeren van de RI&E is formeel geen enkele deskundigheid of ervaring vereist. Dus ook iemand die niets weet van arbeidsbelastende factoren, mag een RI&E opstellen. Vaak maakt diegene daarom maar gebruik van hulpmiddelen als tools en vinklijstjes. Of zoals deze ook wel chic heten: RI&E-instrumenten.  

Instrument nooit alternatief voor deskundigheid en ervaring

Maar deze ‘instrumenten’ kunnen nooit de realiteit in alle werksituaties volledig afdekken, tenzij het eindeloos lange lijsten zijn. En dan nog bestaat de kans op het missen van bedrijfsspecifieke risico’s. Die lange lijsten hebben daarnaast het nadeel dat de invullers de vragen onnauwkeuriger beantwoorden, want ze hebben nog honderden vragen te gaan. Bovendien kan een instrument nooit een volwaardig alternatief zijn voor deskundigheid en ervaring. De kwaliteit van een onderzoek wordt immers niet bepaald door het instrument, maar door de kwaliteit van het onderzoeksteam. 

Wel is wettelijk een check op de kwaliteit ingebouwd. Want in veel gevallen moet een van de drie gecertificeerde arbo-kerndeskundigen (de HVK’er, de AH’er of de A&O’er) of de geregistreerde bedrijfsarts de RI&E toetsen. Maar die toetsing rammelt ook, omdat elk van die vier disciplines de volledige RI&E op alle vakgebieden mag toetsen vanuit zijn eigen vakkennis. Dat klopt niet.  

Gelukkig zijn er momenteel ontwikkelingen gaande om dit aan te passen. Maar in de praktijk is de toetsing slechts een toetsing. Die beperkt zich dan ook tot de beoordeling van de RI&E-rapportages en een bedrijfsbezoek waarbij steekproefsgewijs werkplekken worden bekeken.  

Stel je voor: diagnose en behandelplan zonder medische kennis

Deze werkwijze rond de aanpak van de RI&E is merkwaardig. Laten we ons eens voorstellen dat we deze werkwijze ook in ziekenhuizen gaan toepassen. In een ziekenhuis worden diagnoses en behandelplannen opgesteld. Volgens de methode van de RI&E zouden mensen zonder enige medische opleiding, kennis en ervaring dit dan mogen doen. Dat zou ondenkbaar zijn. Een ziekenhuis dat zo te werk gaat, hoeft niet veel patiënten te verwachten. Deze werkwijze zou bovendien tot veel doden leiden. 

Ik vraag mij dan ook af of de wetgever hier in het verleden de juiste keuze heeft gemaakt. Door toe te staan dat ondeskundigen zonder ervaring de verplichte RI&E uitvoeren, met achteraf een steekproefsgewijze toetsing door deskundigen. Als we de kwaliteit van de RI&E’s op een hoger niveau willen krijgen, moeten we dan niet aan de voorzijde van dit traject investeren?  

Zo’n nieuwe aanpak vormt wel een extra kostenpost. Maar vinden we goede arbeidsomstandigheden nou belangrijk of niet? Als de diagnose en het behandelplan (in ons geval: de RI&E en het plan van aanpak) nu echt goed worden, verdienen deze kosten zich dan niet terug? Met minder uitval door ongevallen, ziekte en beroepsziekten en een hogere productiviteit? 

Tekst | Wim van Alphen, hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist (PHOV)

Wim van Alphen

Wim van Alphen

Hoger veiligheidskundige en arbeidshygiënist

Wim van Alphen is hoger veiligheidskundige, arbeidshygiënist, chemicus en microbioloog. Daarnaast is hij docent aan diverse opleidingen op het gebied van risico-inventarisatie en -evaluatie, gevaarlijke stoffen, PGS15, biologische veiligheid. Hij is auteur van diverse boeken over de risico-inventarisatie en -evaluatie, ongevallen, biologische veiligheid, beroepsziekten en arbeidshygiëne.

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Zorgplicht geschonden of kletsverhaal van werknemer?

Kan een beknelling een huis-, tuin- en keukenongeval zijn, dat weinig of niets met het werk te maken heeft?

Metselaar valt in put op linke werklocatie 

Metselaar valt in put op linke werklocatie

Een metselaar valt tijdens zijn werkzaamheden in een put en breekt zijn voet. Niet alleen is de put nogal diep, de vloer is bovendien van beton en er...

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Medische machtiging na einde wachttijd; mag looninhouding nog?

Als een zieke medewerker onder behandeling is van een specialist, vraagt de bedrijfsarts regelmatig medische informatie op. De werknemer dient...

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

Straf voor bedrijf, leidinggevende of allebei na ongeval?

'Taakstraffen opgelegd aan directeur van asbestsaneringsbedrijf na twee arbeidsongevallen'. Dat is de kop van een nieuwsbericht op de website van het...

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Werkweigering of arbeidsongeschiktheid?

Is 'werkweigering' een geldige reden voor ontslag op staande voet? Dat hangt af van de omstandigheden, zo illustreert deze rechtszaak.

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf CSRD-proof

Duurzaamheid niet langer vrijblijvend. Zo maak je jouw bedrijf...

Vanaf 2024 zijn grote bedrijven als gevolg van de voorgestelde Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht te rapporteren over de...

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Hybride werken en spitsheffing gaan niet samen

Koolmees, president-directeur van de NS, wil dat er vanaf 2026 een spitsheffing komt op treinkaartjes op drukke trajecten. Daarmee hoopt Koolmees...

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Ontbreken verblijfsvergunning: einde arbeidsovereenkomst?

Mag een werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden als de werknemer niet meer beschikt over een geldige verblijfsvergunning?