Thuiswerker maakt van reistijd vaak werktijd

Thuiswerkers besparen tijd doordat ze niet meer naar het werk reizen. Dus lekker een uur eerder met een boekje op de bank? Nee. Want vaak zetten thuiswerkers de uitgespaarde werktijd om in extra werktijd: gemiddeld een tot drie maanden per jaar maar liefst. Dit blijkt uit internationale én Nederlandse onderzoeken.

Thuiswerker maakt van reistijd vaak werktijd

Dat thuiswerkende werknemers meer uren maken door de coronacrisis, bleek al eerder. Onderzoeken over ‘thuiswerken productiviteit’ van TNO en salarisverwerker ADP lieten dat in september duidelijk zien. Daarin ging het om één tot vier uur extra werktijd per week. Uit internationaal onderzoek blijkt echter dat het daar lang niet altijd bij blijft.

> LEES OOK: Dit deden drie maanden coronacrisis met (thuis)werkend Nederland (onderzoek TNO)

Thuiswerker bespaart 84 minuten reistijd per werkdag

Hoeveel tijd sparen werknemers per jaar uit omdat ze niet meer van en naar het werk forenzen? Bij een fulltime aanstelling van 168 uur per maand levert dat een aanzienlijke besparing op: 84 minuten per werkdag. Dat blijkt uit onderzoek onder 2.533 kantoormedewerkers. Thuiswerk zou daarmee resulteren in 44 dagen minder werken per jaar.

Onderzoek van Atlas Cloud houdt het op een maand besparing per jaar. Deze onderzoekers hebben 29 werkenden in Groot-Brittannië en Nieuw-Zeeland diepgaand bevraagd over hun werkgewoonten tijdens de crisis. En onderzoek van NordVPN onder Britse werknemers laat zelfs zien dat thuiswerkers twee uur extra werken per dag kunnen uitsparen. Dat komt neer op een week per maand.

Maar zet die bespaarde tijd vaak om in meer werktijd

Thuiswerkers sparen dus op papier veel tijd uit, voornamelijk doordat zij die niet meer kwijt zijn aan woon-werkverkeer. Maar wat blijkt ook uit de eerdergenoemde onderzoeken? De thuiswerker stopt die bespaarde tijd veelal niet in een uurtje hangen op de bank. Nee, hij is bereid de bespaarde tijd om te zetten in extra uren werk of overwerk. Of dat ook echt gebeurt, hangt sterk af van de omstandigheden en de kwaliteit van het werk.

> TIP: Meer kwaliteit van werk met een goede werkplek: de Thuiswerkplekchecker

Kwaliteit werk bepaalt of reistijd inderdaad werktijd wordt

De kwaliteit van het werk bepaalt grotendeels of thuiswerkers de potentieel meer uren beschikbare tijd ook gebruiken voor werk. Vooral in hybride werkvormen, waarbij iemand deels op kantoor/de zaak en deels thuis werkt, maakt de werkende makkelijk ‘geruisloos’ meer uren. Bij fulltime thuiswerkers blijken de virtuele ontmoetingen en vergaderingen een van de grootste stoorzenders. Die tasten naar hun zeggen niet alleen hun productiviteit, maar ook hun welbevinden aan.

> LEES OOK: Pas op voor psychische overbelasting van thuiswerkers

Daarbij tast kwaliteit videovergaderingen productiviteit aan

Dat laatste lijkt misschien vreemd. Want gebrek aan sociale contacten was toch een van de grote bezwaren tegen permanent thuiswerken? Maar het knelpunt is ook hier de kwaliteit. In dit geval de kwaliteit van het online overleg. Want tijdens videovergaderingen praten mensen te veel door elkaar, zo blijkt uit de onderzoeken. En een virtuele borrel werkt toch niet erg goed om de sociale contacten te onderhouden of uit te bouwen.

Bron: overduurzameinzetbaarheid.nl

> TIP: Meer uren maken? Goede werkplek! Met de Thuiswerkplekchecker weet u zeker dat uw medewerkers ook thuis gezond werken.

Reistijd wordt werktijd? Met de Thuiswerkplekchecker zitten uw mensen goed