Arbobeleid? Gedoe! Laten we gewoon fijn werken

Een arbobeleid maken? Zucht. Want: Arbo? Jakkes. Beleid? Gedoe. Jammer! Want gezondheid is het grootste goed van de mens. En werk is een belangrijk deel van het leven. Waarom zou je die twee niet met elkaar verbinden, op zo'n manier dat ze elkaar versterken? In arbobeleid. Een praktijkvoorbeeld.

Arbobeleid? Gedoe! Laten we gewoon fijn werken

Een arbobeleid? Dat is niets anders dan een beschrijving die duidelijk maakt op welke manier een bedrijf de zorg organiseert voor de gezondheid en veiligheid van zijn medewerkers. Die beschrijving van taken en verantwoordelijkheden geeft meteen de richting aan van de gekozen aanpak.

Want een arbobeleid mag dan een wettelijke verplichting zijn, zinvol wordt het pas als het een positief effect heeft. Zoals onduidelijkheden wegnemen. Of mensen bewustmaken van hun verantwoordelijkheden, wat weer tot verbeteringen leidt van de omstandigheden waaronder die mensen werken.

> LEES OOK: Het arbobeleid, dit zijn de aandachtspunten

Hoe een bedrijf het arbobeleid aanpakt, bepaalt of het werkt

De manier waarop het arbobeleid tot stand komt, bepaalt voor een groot deel of het ook gaat werken. Daarom is het ophalen van meningen en informatie bij de verschillende bedrijfsonderdelen de eerste, zeer belangrijke stap in het betrekken van mensen bij het beleid. Want vanuit betrokkenheid ontstaat draagkracht.

Daarnaast werken de grootte en de structuur van een bedrijf door op de arbo-organisatie. Een kleiner bedrijf zal doorgaans weinig tijd besteden aan uitgebreide procedures. Gewoon beschrijven wat er is aan zorg voor medewerkers, kan dan een goede start zijn.

> LEES OOK: Zo stimuleert u de motivatie voor veilig werken

Arbobeleid ... gedoe! Praktijkvoorbeeld van een klein bedrijf

Als voorbeeld van deze aanpak laten we in het kader hieronder het arbobeleid zien van een klein hotel. Dit hotel heeft de ambitie ‘het leukste hotel van Nederland’ te zijn. Dit voorbeeld maakt goed duidelijk dat een bedrijf dat wars is van verplichtingen, soms ongemerkt al heel veel aan arbo doet. Want: arbobeleid ... gedoe! Maar op de vraag ‘Hoe willen jullie dat medewerkers functioneren op de werkvloer?’ komt het bedrijf met een uitgesproken zienswijze op de proppen. Een zienswijze met veel elementen van zorg rondom de inzetbaarheid van medewerkers.

Gezondheidsbeleid van het leukste hotel van Nederland

Dit document krijg je omdat wij het belangrijk vinden dat je met plezier werkt. Met plezier, maar ook op zo’n manier dat je gezond blijft. We denken namelijk dat als dit zo is, onze klanten goed geholpen worden en we met elkaar zorgen voor een goede sfeer. En dat komt iedereen ten goede!

Dit is de manier waarop we dat willen bereiken:

Fijne werkplek

De werkgever is de eindverantwoordelijke als het gaat om jouw gezondheid op het werk. Daarom kun je samen met je collega’s bepalen welk werk het beste bij je past. Heb je behoefte aan afwisseling? Kijk dan hoe je dit samen met je collega’s kunt regelen. Zie je dat iemand het erg druk heeft of moeite heeft met een taak? Bied een helpende hand. Want de gedachte is dat we samen zorgen voor een gezonde en prettige werkplek. Samenwerken zien we als belangrijk aandachtspunt als het gaat om gezondheid.

> LEES OOK: Waardevol werk houdt mensen langer vitaal

Preventiemedewerker

De preventiemedewerker is een aanspreekpunt als het gaat om vragen, problemen of suggesties ter verbetering. Binnen deze vestiging is [...] je aanspreekpunt. Of je nu iets gezien hebt dat niet veilig is, een deur die klemt of een ander aandachtspunt, meld dit bij de preventiemedewerker. Als je in dienst komt krijg je voorlichting over hoe het hier werkt. Als je nieuwe taken gaat uitvoeren doe je dit nadat iemand met ervaring jou heeft geïnformeerd over de manier van werken.

> LEES OOK: Wat doet de preventiemedewerker?

Bedrijfsarts

We hebben een bedrijfsarts van wie we hopen dat we die niet nodig hebben. Als je niet kunt werken omdat je ziek bent, neem dan contact op en we kijken hoe we je kunnen helpen. Als er zorgen zijn over je gezondheid is het verstandig om naar de huisarts te gaan. Bij langdurige ziekte of terugkerende klachten door je werk kun je de bedrijfsarts natuurlijk bezoeken. Dit is de naam en het adres van onze bedrijfsarts: [ ...]

> LEES OOK: Geef de bedrijfsarts eens wat meer vertrouwen

Verbeterplan

We zien graag dat je altijd om je heen kijkt of er zaken zijn die niet goed zijn of beter kunnen. Onveilige zaken lossen we als het even kan direct op. Alle verbeterpunten zetten we in het verbeterplan. (In andere bedrijven noemt men dit het plan van aanpak bij de risico-inventarisatie en -evaluatie, de RI&E). Soms echter kan het voorkomen dat een verbetering vraagt om een grotere investering. Dan gaan we kijken wanneer dit kan plaatsvinden. Technische zaken meld je bij [...] Andere zaken bij de preventiemedewerker.

> LEES OOK: Zo vergeet u niets in de RI&E

Veilige werkplek

Eenmaal per jaar controleren we de belangrijkste technische materialen zoals de machines en de liften. Ook doen we dan een ontruimingsoefening en kijken we of de bedrijfshulpverlening goed functioneert. We maken afspraken met de andere gebruikers van ons pand over de manier waarop we omgaan met brand, insluiping of andere calamiteiten.

> LEES OOK: Ook BHV-oefening buiten de deur moet veilig zijn

Werksfeer

Als je merkt dat de sfeer ergens niet goed is omdat iemand zich gedraagt op een manier die hier niet past, dan zien we graag dat je die persoon hierop aanspreekt. Gaat het dan toch nog door, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon. Deze kan je helpen bij het oplossen. Dit is de naam en het telefoonnummer van onze vertrouwenspersoon: [...]

> LEES OOK: Dit kan de vertrouwenspersoon voor u betekenen

Personeelsvertegenwoordiging

De personeelsvertegenwoordiging vormen we met elkaar. Als we grote vernieuwingen gaan doorvoeren op het gebied van het werk dan bespreken we dit met elkaar. We proberen dan tot instemming te komen over deze veranderingen. Ieder jaar komen we minimaal één keer bij elkaar om te kijken hoe het loopt en wat er beter kan.

Door de manier waarop alles is beschreven, is er bij de directie motivatie ontstaan voor arbo. Zonder formele taal en in eenvoudige woorden zegt het bedrijf hoe het inhoud geeft aan zijn zorgplicht. Daardoor ontstaat herkenning op de werkvloer en bij de andere betrokkenen. Sterker nog, door het zo op te schrijven gaat ook de directie er meer over nadenken. Waarop er soms aanpassingen volgen. Zo zet het beleid de mensen letterlijk in beweging.

> LEES OOK: Veilig en vitaal, zo krijgt u mensen in beweging

Dus het kan: arbobeleid voor wie liever geen beleid wil

Dit arbobeleid is tot stand gekomen door op te schrijven hoe men binnen het bedrijf denkt over werkomstandigheden. Dus over hoe het management wil omgaan met de medewerkers en de medewerkers met elkaar. Hoewel dit arbobeleid totaal niet formeel is van aard, geeft het wel weer wat men van medewerkers verwacht. En ook wat het bedrijf heeft geregeld voor als medewerkers ergens tegenaan lopen.

Gebruik dit voorbeeld ook gerust om een vertaalslag te maken van het arbobeleid naar de medewerkers. Zodat iedereen begrijpt wat de bedoeling ervan is.

Dit praktijkvoorbeeld komt uit het boek Arbo motivatie van Gert Contant.

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

5 best gelezen artikelen in oktober 2023

Voor het geval je ze gemist hebt, zetten wij de 5 best gelezen artikelen op Arbo-online van de maand oktober nog even op een rij.

Tips voor omgaan met wintertijd

Tips voor omgaan met wintertijd

Alhoewel de wintertijd in het weekend is begonnen, merken veel werknemers het effect van dat uurtje extra vooral wanneer de wekker gaat. Enkele tips...

5 best gelezen artikelen in september 2023

5 best gelezen artikelen in september 2023

Ook de afgelopen maand wisten jullie ons op Arbo-online goed te vinden. We zetten de 5 best gelezen artikelen nog even op een rij.

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Arbo in cijfers: Personeelstekorten, 6 op 10 zmp'ers heeft er last van

Begin 2023 merkte 61 procent van de zelfstandig ondernemers met personeel (zmp'ers) dat personeelstekorten invloed hadden op hun bedrijf of...

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Prinsjesdag 2023: dit zijn wijzigingen voor de arboprofessional

Het kabinet wil dat mensen zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. De SLIM-regeling, subsidie gericht op het stimuleren van leren en...

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de oorzaken?

Zorgen over stijging burn-outklachten onder jongeren. Wat zijn de...

Een op de vier jonge werkenden van 18 tot en met 34 jaar heeft te maken met burn-outklachten als gevolg van werk. Ook de ernst van ervaren...

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

Boete van 65 duizend euro voor bagage-afhandelaren Schiphol

De Nederlandse Arbeidsinspectie legt 6 bagage-afhandelaren op Schiphol definitief een last onder dwangsom (LOD) op. De inspectie constateert dat de...

Vakblad Arbo nummer 4 (2023) verschenen

Vakblad Arbo nummer 4 (2023) verschenen

Het vierde magazine van 2023 van Vakblad Arbo is uit! Deze editie heeft als thema Vitaliteit. Maar dit september-nummer bevat ook nog heel veel...