10 best gelezen artikelen in 2023

Van thuiswerken tot de vertrouwenspersoon, de top 10 van de best gelezen artikelen uit 2023 geeft een mooie mix van onderwerpen weer.

10 best gelezen artikelen in 2023

Ook 2023 was weer een jaar met interessante ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Vele thema's passeerden de revue. Hopelijk droegen onze artikelen bij aan het vormgeven van jouw adviezen. Ze werden in ieder geval goed gelezen. De uitschieters staan in deze top 10. De redactie van Arbo wenst je veel veiligheid en gezondheid in 2024! 

10. Zieke werknemer ontslagen op basis van nieuwe ontslaggrond 

Een interessante case: het botert maar niet tussen een werkgever en diens werknemer, die geregeld uitvalt wegens ziekte en stress. De werkgever heeft er genoeg van en vraagt ontslag aan, met als reden een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever krijgt gelijk.

9. Psychosociale arbeidsbelasting, dit moet je weten 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's, met dus een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Dit artikel legt uit wat het precies is.

8. Thuiswerkers verplicht om naar kantoor te komen 

Halverwege het jaar bleek uit onderzoek dat een kwart van alle thuiswerkers werd verplicht om weer naar kantoor te komen. CNV-voorzitter Piet Fortuin was hier teleurgesteld over: "Thuiswerken kent tal van voordelen en heeft de voorkeur van de meerderheid van de werkenden."

7. Met deze nieuwe arbowetgeving moet je rekening houden 

Pas eind oktober gepubliceerd en nu al in de top 10: nieuwe arbowetgeving in 2024. Er wordt op het gebied van arbo een bont palet aan nieuwe regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Tenslotte liggen er meerdere voorstellen op tafel waarvan in 2024 zal blijken of ze daadwerkelijk in nieuwe regelgeving zullen worden omgezet.

6. Wanneer moet het werkrooster bekend zijn? 

Wanneer werknemers in onregelmatigheid of ploegendienst werken, is het van groot belang dat ze op tijd weten wanneer ze moeten werken. Dat is niet alleen handig, maar ook essentieel voor een gezonde werk- en privébalans. De Arbeidstijdenwet kent een aantal verplichte regels. Bijvoorbeeld dat de werkgever het werkrooster op tijd door moet geven. Maar wat is 'op tijd' precies?

5. Dit zijn de taken van een vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag op de werkplek. Maar wat doen vertrouwenspersonen dan? Dit artikel zet de taken van een vertrouwenspersoon op een rij.

4. De do's and don'ts voor de vertrouwenspersoon 

Binnen iedere functie zijn er dingen die je zeker wel en beter niet kunt doen. Voor de vertrouwenspersoon is dat niet anders en misschien nog wel dwingender. Want de belangen zijn groot. Dit artikel zet de do's and don'ts voor vertrouwenspersonen op een rij.

3. Preventiemedewerker: taken en verantwoordelijkheden 

Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Deze kan een groot aantal taken hebben op het gebied van veilig en gezond werken. Maar de ene preventiemedewerker is de andere niet. In elk bedrijf kan de invulling van taken anders zijn. Het is dus belangrijk om die van tevoren goed met elkaar te bespreken.

2. RI&E: zo vergeet je niets 

Hoe weet je of alle risico's in de organisatie zijn geïnventariseerd en geëvalueerd? Check het in dit overzicht. Zo vergeet je niets in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.

1. Thuiswerkplek? Dit zijn de regels voor vergoedingen 

We werken meer thuis. De werkgever kan hiervoor belastingvrij een bedrag uitkeren. Maar ook materiaal ter beschikking stellen. In een aantal cao's zijn hier afspraken over vastgelegd. In dit artikel staan de mogelijkheden op een rij.

Linda Poort

Linda Poort

Redacteur Arbo

Linda is een redacteur in hart en nieren. Zij is vooral geïnteresseerd in de sociale kanten van arbo. Maar ook in de juridische en technische kanten bijt ze zich vast.

Een dodelijk arbeidsongeval als harde les

Een dodelijk arbeidsongeval als harde les

Na een dodelijk arbeidsongeval wordt een werkgever strafrechtelijk veroordeeld voor overtreding van de Arbowet en dood door schuld. Vindt het hof dit...

Checklist: het vitaliteitsbeleid toepassen in 5 stappen

Checklist: het vitaliteitsbeleid toepassen in 5 stappen

Een vitaliteitsbeleid richt zich op het positief stimuleren van de allesomvattende gezondheid van medewerkers. Deze checklist is daarvoor een goed...

NVAB: 'Als bedrijfsartsen willen we er zijn voor alle werkenden'

NVAB: 'Als bedrijfsartsen willen we er zijn voor alle werkenden'

Eind vorig jaar zat de Nederlandse Vereniging voor Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) nog midden in een discussie over de meerwaarde van de bedrijfsarts. Een...

Beperk het lijden van scheiden op het werk

Beperk het lijden van scheiden op het werk

Een scheiding heeft een grote invloed op een medewerker, ook op de werkplek. Hoe houd je de schade beperkt voor medewerker én bedrijf? En wat kun je...

Terechte boete na val door plafond?

Terechte boete na val door plafond?

Een werkgever krijgt een boete vanwege een val van een werknemer door het plafond van een sporthal. De werkgever betwist of het arbeidsongeval hem te...

Inspecteurs André van Vliet en Leo van der Sanden. Foto: Petra Platschorre/Cobouw

Onverwachte inspecties bouwplaatsen in de strijd tegen hijsongevallen

Het gaat nog te vaak mis bij hijswerkzaamheden, vindt de Nederlandse Arbeidsinspectie. Daarom zoeken inspecteurs bij onaangekondigde controles naar...

5 best gelezen artikelen in juni

5 best gelezen artikelen in juni

Dit waren de 5 best gelezen artikelen in juni 2024. Op nummer 1 de vraag of je een korte broek mag dragen op de werkplek. Vervolgens een aantal...

Rechter: oordeel bedrijfsarts gaat boven observaties onderzoeksbureau

Rechter: oordeel bedrijfsarts gaat boven observaties onderzoeksbureau

Een werkgever vermoedt dat een langdurig zieke werkneemster niet arbeidsongeschikt is en ontslaat haar. De rechter keurt het ontslag af, omdat het...