10 best gelezen artikelen in 2023

Van thuiswerken tot de vertrouwenspersoon, de top 10 van de best gelezen artikelen uit 2023 geeft een mooie mix van onderwerpen weer.

10 best gelezen artikelen in 2023

Ook 2023 was weer een jaar met interessante ontwikkelingen op het gebied van veilig en gezond werken. Vele thema's passeerden de revue. Hopelijk droegen onze artikelen bij aan het vormgeven van jouw adviezen. Ze werden in ieder geval goed gelezen. De uitschieters staan in deze top 10. De redactie van Arbo wenst je veel veiligheid en gezondheid in 2024! 

10. Zieke werknemer ontslagen op basis van nieuwe ontslaggrond 

Een interessante case: het botert maar niet tussen een werkgever en diens werknemer, die geregeld uitvalt wegens ziekte en stress. De werkgever heeft er genoeg van en vraagt ontslag aan, met als reden een combinatie van verwijtbaar handelen en een verstoorde arbeidsverhouding. De werkgever krijgt gelijk.

9. Psychosociale arbeidsbelasting, dit moet je weten 

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is al jaren een van de belangrijkste arbeidsrisico's, met dus een belangrijk aandeel in de uitval van medewerkers. Dit artikel legt uit wat het precies is.

8. Thuiswerkers verplicht om naar kantoor te komen 

Halverwege het jaar bleek uit onderzoek dat een kwart van alle thuiswerkers werd verplicht om weer naar kantoor te komen. CNV-voorzitter Piet Fortuin was hier teleurgesteld over: "Thuiswerken kent tal van voordelen en heeft de voorkeur van de meerderheid van de werkenden."

7. Met deze nieuwe arbowetgeving moet je rekening houden 

Pas eind oktober gepubliceerd en nu al in de top 10: nieuwe arbowetgeving in 2024. Er wordt op het gebied van arbo een bont palet aan nieuwe regelgeving van kracht. Ook laten eerdere wetswijzigingen hun invloed in 2024 gelden. Tenslotte liggen er meerdere voorstellen op tafel waarvan in 2024 zal blijken of ze daadwerkelijk in nieuwe regelgeving zullen worden omgezet.

6. Wanneer moet het werkrooster bekend zijn? 

Wanneer werknemers in onregelmatigheid of ploegendienst werken, is het van groot belang dat ze op tijd weten wanneer ze moeten werken. Dat is niet alleen handig, maar ook essentieel voor een gezonde werk- en privébalans. De Arbeidstijdenwet kent een aantal verplichte regels. Bijvoorbeeld dat de werkgever het werkrooster op tijd door moet geven. Maar wat is 'op tijd' precies?

5. Dit zijn de taken van een vertrouwenspersoon 

Een vertrouwenspersoon is er voor medewerkers die meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag op de werkplek. Maar wat doen vertrouwenspersonen dan? Dit artikel zet de taken van een vertrouwenspersoon op een rij.

4. De do's and don'ts voor de vertrouwenspersoon 

Binnen iedere functie zijn er dingen die je zeker wel en beter niet kunt doen. Voor de vertrouwenspersoon is dat niet anders en misschien nog wel dwingender. Want de belangen zijn groot. Dit artikel zet de do's and don'ts voor vertrouwenspersonen op een rij.

3. Preventiemedewerker: taken en verantwoordelijkheden 

Elk bedrijf moet minstens één preventiemedewerker hebben. Deze kan een groot aantal taken hebben op het gebied van veilig en gezond werken. Maar de ene preventiemedewerker is de andere niet. In elk bedrijf kan de invulling van taken anders zijn. Het is dus belangrijk om die van tevoren goed met elkaar te bespreken.

2. RI&E: zo vergeet je niets 

Hoe weet je of alle risico's in de organisatie zijn geïnventariseerd en geëvalueerd? Check het in dit overzicht. Zo vergeet je niets in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie.

1. Thuiswerkplek? Dit zijn de regels voor vergoedingen 

We werken meer thuis. De werkgever kan hiervoor belastingvrij een bedrag uitkeren. Maar ook materiaal ter beschikking stellen. In een aantal cao's zijn hier afspraken over vastgelegd. In dit artikel staan de mogelijkheden op een rij.

Linda Poort

Linda Poort

Redacteur Arbo

Linda is een redacteur in hart en nieren. Zij is vooral geïnteresseerd in de sociale kanten van arbo. Maar ook in de juridische en technische kanten bijt ze zich vast.

Veilig en gezond werken bij zelfstandig ondernemers

Veilig en gezond werken bij zelfstandig ondernemers

9 op de 10 zelfstandige ondernemers zijn het (helemaal) eens met de stelling dat zij voldoende informatie hebben over hoe (hun medewerkers en)...

Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Extra aandacht voor preventie op de Dag van de Preventie

Op 18 april 2024 is het de Dag van de Preventie. Deze dag staat in het teken van het belang van preventie - het voorkomen van ziekte en het...

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Jaarverslag Arbeidsinspectie: meer dodelijke slachtoffers

Bij arbeidsongevallen zijn in 2023 72 dodelijke slachtoffers gevallen, behoorlijk meer dan de afgelopen jaren. Uit het jaarverslag van de Nederlandse...

Naar een evidence-based oplossing voor de burn-outpuzzel

Naar een evidence-based oplossing voor de burn-outpuzzel

Veel mensen voelen zich vermoeid door het werk, zo laten de cijfers zien. Maar wanneer spreken we van burn-out, hoe voorkom je die en hoe herstellen...

Onderzoek: zo beïnvloeden toekomstige ontwikkelingen werkstress

Onderzoek: zo beïnvloeden toekomstige ontwikkelingen werkstress

Flexibele arbeidskrachten, werkende mantelzorgers en medewerkers in zorg en onderwijs lopen de komende 20 jaar verhoogd risico op uitval door...

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

Jacqueline Joosten: "Dit is de laatste"

"Dit is mijn laatste column voor arbo. En dat nog wel in het jaar dat het Vakblad Arbo 100 jaar bestaat!" Jacqueline Joosten blikt nog even terug.

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Slimmere preventiemedewerker bespaart geld

Sinds 2007 moet elke organisatie minstens één preventiemedewerker hebben. Maar totdat in 2022 het Handboek Preventiemedewerker van...

Afbeelding gemaakt met Dall-E door ORnet

Grote toename klokkenluiderszaken in 2023

Klokkenluiders hebben in 2023 veel vaker vermoedens van misstanden gemeld bij het Huis voor Klokkenluiders. Die gingen over thema's als...