Alles over Re-integratie

Advies van de bedrijfsarts in de wind geslagen

Advies van de bedrijfsarts in de wind geslagen

'Laat de zieke werknemer met rust' is het advies van de bedrijfsarts. De werkgever pikt dit niet: die werknemer moet en zal op het werk verschijnen!

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Verzuimbegeleiding en re-integratie

De werkgever is verantwoordelijk voor de verzuimbegeleiding. Hierbij gaat het om het ondersteunen van een zieke medewerker tijdens verzuim en...

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

De geldende regels bij ziekteverzuim(beleid)

Een werkgever is verplicht om een ziekteverzuimbeleid te voeren. Het organiseren van goede begeleiding en re-integratie van uitgevallen (verzuimende)...

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De rol van de bedrijfsarts bij ziekteverzuim

De bedrijfsarts heeft een belangrijke rol in het verzuimbeleid. Iedere werkgever moet een basiscontract sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts.

De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

De werkgever is geen dokter. De bedrijfsarts wel!

Wie bepaalt of een werknemer daadwerkelijk ziek is? Soms denkt een werkgever dat hij ook de bedrijfsarts is. Dat hij na een ziekmelding in een...

Aanpak achterstand WIA-aanvragen: re-integratieprikkel mag niet wegvallen

Aanpak achterstand WIA-aanvragen: re-integratieprikkel mag niet...

De grote achterstand in de verwerking van WIA-aanvragen noopt tot stevig ingrijpen. Onder andere met een opmerkelijke, tijdelijke 60-plus-maatregel....

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de bedrijfsarts

Werkgever, volg niet klakkeloos het oordeel en advies van de...

Je schakelt als werkgever een bedrijfsarts in om een zieke werknemer te begeleiden en volgt het advies van de bedrijfsarts nauwgezet op. Maar tegen...

Loonsanctie? Achterstanden bij het UWV zijn deze werkgever niet te verwijten

Loonsanctie? Achterstanden bij het UWV zijn deze werkgever niet te...

Vanwege de grote achterstanden in de WIA-beoordelingen komt het steeds vaker voor dat het UWV de RIV-toets niet uiterlijk voor het einde van de...

Nieuwe arboberoepen leveren extra handjes voor de bedrijfsarts

Nieuwe arboberoepen leveren extra handjes voor de bedrijfsarts

Het arbo-onderwijs en het beroep arboprofessional zijn in beweging. Er ontstaan zelfs nieuwe arboberoepen, zoals de praktijkondersteuner bedrijfsarts...

Taakdelegatie: ook het eerste verzuimspreekuur mag de bedrijfsarts delegeren

Taakdelegatie: ook het eerste verzuimspreekuur mag de bedrijfsarts...

Taakdelegatie, dat is dat de bedrijfsarts taken mag delegeren aan een bekwame andere professional. Maar hoe zit dat met het eerste verzuimspreekuur,...