Collegereeks Leidinggeven aan veiligheid, cultuur en gedrag | 7 maart 2023

De wereld verandert snel en het werk daardoor ook. Veilig werken in nieuwe situaties met andere risico's vraagt om stevig leiderschap van veiligheidsprofessionals.

Collegereeks Leidinggeven aan veiligheid, cultuur en gedrag | 7 maart 2023

De wereld verandert snel en het werk daardoor ook. Veilig werken in nieuwe situaties met andere risico’s vraagt om stevig leiderschap van veiligheidsprofessionals. Naast jouw voorbeeldfunctie coach en stimuleer je alle collega’s in de ontwikkeling van het juiste veiligheidsgedrag. Hiermee draag je bij aan verbetering van de veiligheidscultuur in het algemeen en het individuele gedrag in het bijzonder.

Wat levert deze collegereeks je op?
  • Je kunt onderscheid maken tussen de zin en onzin van ‘veiligheid’ voor en door de organisatie;
  • Diepgaand inzicht in de mindset en vaardigheden voor veilig leiderschap;
  • Concrete handelingsperspectieven die je kunt vertalen naar jouw eigen praktijksituatie;
  • Na deze collegereeks heb je jouw netwerk verbreed.