Deze eerste stap zet de preventiemedewerker bij het opstellen van de RI&E

De preventiemedewerker moet meewerken aan het uitvoeren en opstellen van de RI&E. Hoe komt een goede RI&E tot stand en wat is de taak van de preventiemedewerker daarbij?